Advertisement

Advertisement
Ads

Google Search

Google Analytics

popupad

Recent Posts

Subscribe To Us

Friday, May 17, 2019


Kunai Samaya Hinduharule Pahilo Bimaan Udaae Are Bhanne Sunda Pura Bishwa Haasyo, Hinduharule Prithwi Golo Chha Bhanda Bishwa Le Kaan Thunyo Tar Aaj Gurutwa Sambandhi Nyutan Le Patta Lagaaeko Niyam Pani Hindu Shaastra Baatai Chori Garieko Rahechh Bhanne Thaaha Paaer Bishwa Chakit Hudai Chha.


Praay Maanisaharu Gurutwa Sambandhi 3 Niyam Nyutan Naamak Ek Belaayati Baigyaanik Dwaara Patta Lagaaieko Maandachhau Ra Biddhyaalay Ani Thul Thula Bishwabiddhyaalayaharuma Pani Yahi Shiksha Diieko Chha. Tar Maanisaharulaai Yo Kura Thaaha Chhaina Ki Ukta 3 Niyam Baigyaanik Nyutan Dwaara Nabhaer 600 Ishaapurb Nai Bhaaratabarsha Ma Janmieka Ek Biddwaan Rishi Kanaad Dwaara Patta Lagaaieko Thiyo Jasalaai Unidwaarai Lekhieko Baisheshika Shutrama Lipibadda Garieko Chha. Nyutan Le Pani Yi 3 Niyamalaai Aaphno Prasidda Pustak Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Ma Ullekh Gareka Chhan. Jun Pustak July 1687 Ma Prakaashit Bhaeko Thiyo.


Nyutan Ko Pahilo Niyam Anusaar - Pratyek Pind Tabasamma Aaphno Biraamawastha Wa Sidha Rekhaama Ekasamaan Gatiko Awastha Ma Rahanchh Jab Samma Kunai Baahy Balle Tyasalaai Rokdaina. Aba Yahi Niyamalaai Rishi Kanaad Le Aaphno Baishishika Shutrama Yasprakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Nimittabisheshaat Karmano Jaayat ( Bastu Ko Chaal Tyasmaathi Pareko Balka Aadhaarama Hunchh).

Nyutan Ko Dosro Niyam Anusaar - Kunai Pani Pindako Beg Paribartan Tyasamaathi Lagaaieko Bal Ko Samaanupaatik Hunchh Ra Tyasko Disha Pani Uhi Hunchh Jata Bal Lagaaieko Hunchh. Aba Yahi Niyamalaai Kanaad Rishile Yas Prakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Nimittapekshaat Karmano Jaayate || Niyataadika Kriyaprabandhetu || ( Chaal Paribartan Pindamaathi Laageko Bal Tathaa Disha Sanga Samaanupaatik Hunchh ).

Nyutan Ko Tesro Niyam Anusaar - Pratyek Kriya Ko Uttikai Ra Baraabar Pratikriya Hunchh. Yahi Niyamalaai Rishi Kanaad Le Yas Prakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Sanbeg Bisheshabirodhi ( Kriya Ra Pratikriya Uttikai Ra Baraabar Hunchhan ).


Yatti Pramaan Dekhepachhi Sir Aaijyaak Nyutan Dwaara Gurutwa Sambandhi 3 Niyam Rishi Kanaad Baat Choreko Rahechhan Bhanne Bishwaas Garna Haamilaai Aphthero Nalaagla. Huna Ta Haamro Kura Josukai Baat Pani Sikna Milchh Tar Jo Tyas Gyaan Ka Mul Srashta Chhan, Unko Naam Hataaer Aaphno Naam Raakher Prachaar Garnu Chaahi Saachchai Chori Gareko Bhanna Sakinchh. Tyaskaaran Pani Nyutan Le Ek Artha Ma Chori Gareka Hun. Yo Ta Euta Bishay Bhayo Yasta Hajaarau Baigyaanik Haru Shutraharu Paachchaatya Biddwaanaharu Dwaara Chori Garieka Chhan Ra Hinduharulaai Uniharuko Dharma Shaastra Waaiyaat Ho Bhanne Bram Ma Raakher Bishwa Ma Aaphnai Hukum Kaayam Raakhne Prayaas Gariraheka Chhan. Tar Kaal Kram Ma Yi Sab Tathyaharu Baahirine Pakka Chhan.

Connect Socially


Subscribe Youtube Channel #allinformationnepali
#SirIsaacNewton
#kanada_kashyapa_uluka_kanabhuk

Subscribe Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCtsE-JQYXBqiIxejX1GYj9Q?sub_confirmation=1


Gurutwa Ko Niyam Nyutan Ko Nabhai Aru Kasaiko Ho Hernus Ko Thie Ti Byakti Jasle Gurutwa Ko Niyam Patta Lagaaye

Tuesday, May 7, 2019


Gat Saata America Ko Virginia Baat Nepal Ko Pahilo Bhu-Upagrah 'Nepal Syaat 1' Prakshepan Bhayo. Nepal Ko Thulai Upalabdhi Jasto Gari Tyasbaare Pradhaanmantri Dekhi Sarbasaadharanasammale Charcha Pani Garyau. Pradhaanamantri Oli Le Ta Haami Antariksh Yug Ma Prabesh Gareko Samma Bhane. Uni Yatimai Rokienan. Nepal Syaatelaait Prakshepan Garne Mulukaharuko Suchima Jodiyako Samet Bhanidiye. Taariph Ra Aalochana Dekhna Kshanabhar Kurnu Na Parne Saamaajik Sanjaalama Pani Tyasaprati Prashansa Nai Barshiyo. Pahilo Patak, Tyo Pani Bhu-Upagrah Praksheshan, Tyo Pani Nepal Jasto Tesro Mulukabaat ! Thulai Halli Khalli Garieko Yo Bishay Yasko Hakadaarchaahi Thiyo Ki Thien ? Yaska Laagi Kehi Aadharabhut Prashnama Chhalaphal Garnu Baanchhaniy Hunchh.

Tyo Syaatelaait Kasari Banyo Ra Banchh ?

Prakshepan Garieko Syaatelaait Nepal Bigyaan Tatha Prabidhi Pragya Pratishthaan (Naast) Ka Dui Karmachaarile Japan Ko Euta Bishwabiddhyaalayama Aaphno Euta Anusandhaan Antargat Banaaeka Hun. Jhandai 2 Karod Rupaiya Kharchieko, 1.3 Kilo Taul Ko Nayaano Syaatelaait Bishwabiddhyaalayako Pratyaksh Sanlagnatama Baneko Ho. Yo Bishudda Adhyan Anusandhaanaka Laagi Maatra Banaaieko Ho. Yasta Syaatelaaitaharu Japan Ka Dherai Bishwabiddhyalayaka Laagi Yati Saamaanya Hun, Kalej Staramai Yinako Pratispardha Samet Hune Garchh.

Kasari Prakshepan Bhayo ?

Syaatelaait Nirmaanabhanda Mahatwapurn Bishay Chaahi Prakshepan Ho. Nepal Le Syaatelaait Ta Banaaune Kshamata Raakhdaina Bhane Prakshepan Garne Ta Kurai Bhaen ! Thorai Mulukale Maatra Prakshepan Kshamata Raakhchhan Ra Yasama Bharat Ahilesamma Agrani Chha.

Banaaisakieka Syaatelaaitaharu Prakshepan Garnaka Laagi Chaahine Prabidhik Kshamata, Anya Prabidhima Agaadi Raheka Deshamai Pani Nabhaekaale, Dherai Yuropeli Desh Pani Bharat Mai Nirbhar Chhan. 'Nepal Syaat 1' America Baat Prakshepan Gariyo. Srilanka Ra Japan Ka Syaatelaaitako Prakshepan Pani Haamro Sangai Garieko Thiyo.

Prakshepan Pachhi Yasako Data Kasari Line ?

Syaatelaait Nirmaan Ra Prakshepan Bhanda Mahatwapurna Paksha Tyasale Pathaaeka Data Receive Garnu Ho. Tyasaka Laagi Ground Station Hunuparchh, Jun Nepal Ma Haal Samma Chhaina. Naast Le Banaaune Ta Bhaneko Chha, Tar Ajhai Kati Barsha Laagchh, Tyasako Anumaan Chhaina. Nabanunjel Haami Arule Receive Garer Dine Data Ma Suchanamai Bhar Parnuparchh.

Syaatelaait Baat Praapta Garine Data Nikai Sambedanashil Hunchhan Ra Jun Kasaile Diehaaldainan Pani. Diekai Data Ma Pani Biswaas Garihaalne Thaau Hudaina. Jabasamma Data Ma Arusanga Nirbhar Hunuparchh, Tab Samma Haamile Bhu-Upagrah Prakshepan Garyau Bhaner Makkha Parna Tyasaile Pani Mildaina.Thula Shaktiraashtraharu America Ra Rus Ko Bhu-Upagrah Mission Herda Nai Sabai Kura Prast Hunchh. Ground Station Na Banaaikan Syaatelaait Prakshepan Garnule Nai Haamro Aparipakwata Dekhaauchh.

Yasle Garchh Chaahi Ke ?

Haamile Ahile Prakshepan Gareko Nyaano Syaatelaait Ho. Yasko Mukhya Kaam Bhaneko Prithbiko Nirikshan Garnu Ho. Krishi, Banajangal, Banyajantu Ra Mausam Sambandhi Data Harubaare Yo Syaatelaaitabaat Jaanakaari Lina Sakinchh. Tyasaile Aru Syaatelaait Bhanda Nyaano Syaatelaait Ko Bajaar Dherai Chha.

Nepal Le Prakshepan Gareko Nyaano Syaatelaait Le Nepal Ka Photoharu Khicher Prithbima Pathaauchh Bhanie Pani Yo Bisheshat Bhabishya Ma Anusandhaan Garna Ma Badhi Kendrit Hunechha. 'Nepal Syaat 1' Aru Nyaano Syaatelaait Jasto Byaabasaayik Bhane Chhaina.

Kunai Pani Prabidhima Kaam Hunu Raamro Ho, Tar 'Nepal Syaat 1' Bhu-Upagrah Ma Tyasto Bishesh Byaabasaayik Kshamata Na Bhaeko, Nepal Eklaile Na Banaaeko, Ground Station Na Bhaeko, Data Praapt Garne Ra Prashodhan/Bishleshan Garne Kshamata Samma Pani Na Bhaekole Yasalaai Syaatelaait Sambandhi Praarambhik Anusandhaan Maatra Bhanda Pharak Pardaina. Yasta Syaatelaait Le Bisheshat Mausam Jaanakaari Dine Garchhan.

Dui Saata Aghi Taraai Ma Bhaeko Haawaahuriko Anumaan Garne Kshamata Na Bhaeko Desh 'Syaatelaait Prakshepan Garne Mulukaharuko Suchima Jodieko' Bhaner Prachaar Garnu Lajjaspad Ho. Haami Prakshepan Garne Ra Tyasko Data Ma Aaphai Bhar Parnasakne Awasthaama Pugeko Bhae Haawaahuriko Anumaan Garer Bara Ra Parsa Ma Jan Dhan Ko Kshati Kam Garna Sakinthyo. Dherai Bipatka Ghatana Hune Haamro Jasto Desh Ma Bhabishyama Purbaanumaanaka Laagi Pani Syaatelaait Prakshepan Garer Tyasle Pathaaune Data Receive Garne Kshamata Banaauna Aawashyak Chha. Haamro Dhyaan Yasta Bishayama Paryaapt Adhyan Ra Anusandhaan Tarph Kendrit Garna Aawashyak Chha.

Bharat Ma Yas Kisim Ko Syaatelaait Bishwabiddhyaalayaka Biddhyaarthiharule Nai Banaauchhan. Ahile Haamile Charcha Garirahekai Starako, Bharat Ma Uchch Maabika Biddhyaarthiharule Banaaeko 1.2 Kilo Ko Kalaam Syaat Bhu-Upagrah Gat January Ma Prakshepan Bhaeko Thiyo. Yo Syaatelaait Prakshepan Ko Mukhya Udeshye Bhaaratiye Bishwabiddhyaalayaka Biddhyaarthiharulaai Abhiprerit Garnu Thiyo.

Bharat Ma Syaatelaait Prakshepan Indian Space Research Organization (ISRO) Le Garne Garchh. Yasle Harek Barsh Biddhyaarthi Bich Syaatelaait Nirmaan Pratispardha Garaauchh Ra Utkrishtalaai Aawashyakata Anusaar Parimaarjan Gari Prakshepan Garchh.

ISRO Le Anya Mulukalaai Pani Sahayog Garchh. San 2015 Ma, Ma Pani Bujhna Bharat Gaeko Thie. Pandhradine Awadhima Haamile Prototaaip Syaatelaait Banaaeka Thiyau, Tyahika Biddhyaarthiko Sahayogama.

Bharat Ka Dherai Bishwabiddhyalaya Yasta Kisimaka Syaatelaait Banaaune Kshamata Raakhchhan. Haamro Deshaka Bishwabiddhyalayaharule Pani Yas Bishayama Chaakh Dinuparne Ho. Arko Drsh Ko Bishwabiddhyalayama Gaeka Naastaka Karmachaarile Banaaeko Syaatelaaitako Prakshepanalaai Pradhaanamantrile Badhaai Chadhaai Garnu Bhanda Haamrai Bishwabiddhyaalayaharuma Adhyan Anusandhaanaka Laagi Aawashyak Baatabaran Nirmaan Garidinuparchh. Tyo Nayaano Syaatelaait Baare Sabai Bhanda Badhi Chaaso Haamra Bishwabiddhyalay, Campus Haru Tatha Biddhyaarthiharule Dinuparne Ho.

Bidambana, Nepal Ko Kunai Pani Bishwabiddhyalayama Syaatelaait Nirmaan Sambandhi Aadhaarabhut Shikshasamma Didaina. Jab Samma Janashakti Utpaadan Hun Sakdaina, Yasto Kaam Le Nirantarata Paairahanema Shanka Rahirahanchh. Pradhaanamantrile Syaatelaaitabaare Ahile Dekhi Nai Chaahine Janashakti Nirmaan Ani Adhyan Anusandhaanaka Laagi Yojana Banaauna Baataabaran Tay Garidin Nasakechaahi Hoina. Haamro Janashaktile Bidesh Ma Gaer Kaam Garna Sakchh Bhane Swadesh Ma Na sakne Kurai Chhaina.

Yati Dherai Taamajham Garieko Bishay Aba Bistaarai Selaaudai Najaaos. Ahileko Saano Prayatnalaai Haamra Bidhdyaarthile Nirantarata Dier Kshamata Abhibriddi Garne Saanai Bhae Pani Baato Banidiyos. Haami Pugnuparnne Baato Nikai Taadha Chha, Ahile Kamtima Jaane Baato Ta Dekhna Sakeka Chhau ! Mausam Sambandhi Mihin Jaanakaari Dinasakne Yo Prabidhi Nirmaanama Laagnu Kati Dhilo Bhaisakeko Chha Bhanne Bara-Parsa Ma Haawaahurile Puryaaeko Thulo Kshatile Dekhaaisakeko Chha.

Lekhak Durasanchaarama Biddhyaawaaridhi Gardaichhan.

Connect Socially

#nepalsyat1
#nepalsatelitetest


Bram Ra Yathaarth Nepal Ko Satellite Prakshepan | भ्रम र यथार्थ नेपाल को स्याटेलाईट प्रक्षेपण

Thursday, April 25, 2019


Tapaai Maannus Ya Na-Maannus Adhikaans Maanisharu Aaphno Dainiki Jiwan Dekhi Dukhi Chhainan, Dukhi Chhan Ta Aaphno Sambandh Laai Liyar. Keta Keti Athawa Mahila Purush Ko Naata Ekdam Kachcha Dori Jhai Hunchh, Yaslaai Samhaalna Dherai Mehanat Garna Parchh. Huda Huda Pani Kasai Ko Baibaahik Jiwan Ma Muskil Ghadi Aahihaaldachh. Chaanakya Ko Bhanaai Chha Ni " Jasari Sabai Pahaad Ma Mani Paaudaina,Tyastai Haattiharuko Mastiksha Ma Mani Utpanna Hunna, Sabai Ban Ma Chandan Ko Briksha Hudaina, Tyasai Gari Sab Sajjan Purus Ani Sab Sajjan Mahila Sabai Thaau Ma Hudainan" Chaanakya Ko Heraai Anusaar Sabai Kura Ma Sampanna Banaauna Mihenat Garne Kamai Le Maatra Garna Sakchhan. Jastai Khaana Ma Raamro Khaanekura Hunu Saathai Tyaslaai Pachaaune Shakti Pani Hunu. Raamri Striti Ko Saath Paaunu Saathai Shaaririk Sambandh Banaauna Shakti Hunu. Dhan-Sampati Prayaapta Maatra Ma Hunu Saathai Dhan Daan Garne Iksha Hunu. Maanab Jaatilaai Yo Sabai Sukh Paauna Bado Muskil Hunchh. Aaj Ma Tapaaiharulaai Yasto 10 Kura Bhanchhu Jasle Garda Tapaaiharuko Sambandh Ma Kunai Pani Aanch Aaunechhaina.

1. Chaanakya Le Bhanchhan "Jun Byakti Ko Chhora Usko Niyantran Ma Rahanchh, Jasko Shrimati Aagya Anusaar Acharan Garchhin Ani Jun Byakti Aaphule Kamaayako Dhan Baat Purai Santusht Hunchh Yasto Maanis Ko Laagi Bishwa Nai Swarga Samaan Hunchh" Dhyaan Diyar Sunnu Bhayana Bhane Pheri Backward Garer Sunnuhola. Bhishma Pita Le Bhaneka Chhan Shrimati Laai Sadhai Khsushi Raakhnu Parchh Kina Bhane Unaibaat Bansa Badhchh. Uni Ghar Ki Laxmi Hun Yadi Laxmi Prasanna Bhain Bhane Ghar Ma Pani Sabai Khushi Milchh.

2. Maya Dina Siknu Parchh. Bibaah Bhaneko Maaya Ko Milan Ho, Shrimaan Shrimati Le Ekdam Raamro Sanga Bujhnu Paryo Ki Baibaahik Sambandh Ko Mukhya Naayak Bhaneko Aapasi Prem Ho. Ek Arkaalaai Samjhanus Khub Maaya Garnus.

3. Raamro Na Raamro Awastha Ma Pani Saath Dine Garnus. Kunai Pani Sambandh Ko Asli Pariksha Dukkh Ko Ghadi Ma Aauchh. Jab Maanisalaai Dukh Parchh, Tab Sabai Bhanda Dherai Yaad Aaphant Kai Aauchh. Huna Ta Maanis Khushi Ko Pal Ma Pani Sake Samma Aaphanta Tatha Chinne Jati Sabailaai Sahabhaagita Garaaune Garchh. Dukh Hos Ya Sukh Hos Sabai Stithi Ma Sabai Bhanda Najik Hune Bhaneko Shrimaan Ani Shrimati Nai Ho. Jab Shrimaan Athawa Shrimati Biraami Parchhan, Sewa Ko Laagi Jimmewaari Bhaneko Shrimaan Shrimati Kai Hunchh. Yasto Stithi Ma Shrimaan Shrimati Najik Hunchhan, Nishchit Ta Sambandh Raamro Banchh Ani Sukh Ko Samaya Ma Shrimatilaai Surprised Gift Didai Garne, Yaso Garda Shrimati Baat Raamro Sewa Milna Sakchh Ani Dui Bich Samman Pani Badhna Sakchh. Sambandh Raamro Hudai Jaanchh Dui Bich.

4. Maaph Garna Siknus, Jaani Na Jaani Galti Ta Bhaihaalchh. Beshesagari Shrimati Aaphno Janma Ghar Chhoder Shrimaan Ko Naya Ghar Ma Aayaki Hunchhin Ra Ghar Ko Saaman Kata Kata Hunchha Kehi Pani Thaha Hudaina Yasto Stithi Ma Galti Pani Huna Sakchh, Shrimaan Ko Daayitwa Banchh Ki Maaph Garne Ra Sahayog Garne.

5. Aapas Ma Bahas Garnu Bhanda Ek Arka Ko Kura Sunna Prayaas Garne. Kunai Pani Sambandh Ma Bahas Baat Jit Haasil Hudaina. Yas Ko Apeksha Ma Ek Arka Ko Kura Sunne Ani Bujhne Tira Dherai Dil Jabsi Lagaaune. Bahas Garda Ek Aapas Ma Man Ma Manamutaab Aauna Sakchh. Yasto Stithi Baat Bachcna Shrimaan Shrimati Le Aapasi Bahas Baat Bachne. Yasto Huda Ek Aapas Ma Saahanabhuti Pani Milchh.

6. Bartamaan Ma Baachna Siknu Parchh. Dherai Jaso Keta Keti Haru Yo Bhanne Garchhan Ki Bibaah Garnu Bhanda Pahile "Ma Kati Khushi Sukhi Thiye Ahile Aayer Yo Yo Bhayo" Bhaner Ek Aapas Ma Bhanne Garchhan Athawa Kura Kaatne Garchhan. Bitisakeko Kuraalaai Birsinu Parchh, Pahile Tapaai Ke Hunuhunthyo Tyo Sab Bhulidinus. Aba Tapaai Jo Hunuhunchh Shrimaan Athawa Shrimati Ko Laagi Hunuhunchh. Jo Kamaai Garnuhunchh Tyo Kamaai Aaphno Pariwaar Ani Shrimati Athawa Shrimaan Kai Laagi Kamaai Garnuhunchh. Yo Siddhaant Anusaar Shrimaan Shrimati Chale Awasya Nai Baibaahik Jiwan Khushimaya Hunchh. Jab Ek Keti Maaiti Chhoder Sasuraali (Keta Ko Ghar) Aauchhin Tab Uni Ma Hajaarau Sapana Pani Hunchhan Tar Harek Maanish Ko Jiwan Ma Harek Samaya Ma Raamrai Hunchh Bhanne Hudaina, Huna Sakchh Tapaai Ko Shrimaan Laai Aaphno Kaam Le Garda Kehi Paresaani Banaayako Hola Ra Ta Aaphno Shrimati Ko Sapana Haru Pura Garna Na Sakeko Huna Sakchh Yasto Paristithi Ma Shrimati Ko Pani Kartabya Hunchh Ki Tyo Paresaanilaai Bujher Man Mutaab Na Gari Shrimaan Laai Agaadi Badhna Madad Garne.

7. Soch Bichaar "Ma Ani Mero" Maatrai Na Raakher "Haami Ani Haamro" Bhanne Soch Raakhnu Parchh. Bibaah Hunu Bhanda Pahile Keta Hos Ya Keti Aaphno Laagi Maatra Baacheka Hunchhan. Jasle Bibaah Paschaat Pani Aaphulaai Badalna Sakenan Bhane Thulo Dukh Bhogna Parchh. Bibaah Yasto Pabitra Bandhan Ho Jo Aaphai Aaph Chaldaina, Shrimaan Shrimati Dubai Janaako Sahayog Ma Maatra Chalchh. Yasaile Bibaah Paschaat Shrimaan Tathaa Shrimati Le "Ma Ani Mero" Na Bhani "Haami Ani Haamro" Bhanne Bichaar Raakhnu Parchh. Maile Je Garchhu Mero Shrimaan Ko Laagi Pani Garchhu Ra Tyastai Gari Keta Haru Le Pani Maile Je Garchhu Mero Shrimati Ko Laagi Garchhu Tyasaile Bibaah Pachhi Sabaile Aaphno Phaaida Ko Garchhu Bhanne Soch Laai Phaaldinu Parchh Man Dekhi. Sadhai Shrimaan Shrimati Bich Sammaan Hunu Parchh Tab Maatra Baibaahik Jiwan Saphal Hunchh.

8. Baibaahik Sambandhalaai Pani Saathi Ko Sambandh Jastai Gari Nibhaauna Sakinchh. Jab Dui Maanis Bich Gahiro Dosti Hunchh Tab Maatra Maanis Sukh-Dukh Ma Sahabhaagita Janaauchha. Bibaah Pachhi Shrimaan Le Shrimati Maathi Adhikaar Ta Jamaauchh Nai Saath Ma Sadhai Aaphu Bhanda Tala Nai Raakhna Chaahanchh, Bhannu Ko Matlab Ek Shrimaan Chaahanchh Ki Shrimatile Srhimaan Ko Harek Kura Maanne, Shrimaan Ko Sewa Garne, Shrimaan Prati Samarpit Hune Tar Shrimaan Le Yo Birsihaalchhan Ki Shrimati Ko Pani Kehi Iksha Chaahana Hola Bhaner Jo Aaphno Shrimaan Sanga Aash Liyar Baseka Hunchhan. Shrimati Chaahanchhan Ki Sansaar Ko Sabai Khushi Shrimaan Baat Milos. Yasari Herne Ho Bhane Jasko Shrimaan Shrimati Bich Ma Saathi Jasto Sambandh Chha Tiniharuko Jiwan Nai Haasikhushi Ma Sukhamaya Tarikaale Biteko Chha. Bhanchhan Ni Ragat Ko Naata Bhanda Bhaawana Ko Naata Baliyo Hunchh. Dosti Ma Tyaag Ani Samarpan Hunchh Tyasaile Dosti Garnus Jiwan Sukhi Hunechh.

9. Shrimati Kasti Hunu Parchh ? Chaanakya Bhanchhan Shrimati Man, Bachan Ani Karma Le Pabitra Hunu Parchh Tyo Nai Sabai Bhanda Raamri Shrimati Hun. Jasto Stithi Ma Pani Aaphno Shrimaan Sanga Bhedbhaab Na Raakhun Ra Shrimaan Ko Man Na Dukhaaun Saathai Jo Shrimati Ghar Ko Kaam Ma Daksha Hunchhin Aaphno Pariwaar Ko Bharanposhan Pani Raamro Sanga Garna Sakchhin. Shrimaan Sanga Kunai Pani Kura Na Lukaaaune Sadhai Satya Maatra Bolne. Yini Gun Bhayaki Shrimati Nai Shrest Maaniyako Chha. Yadi Harek Shrimaan Laai Yastai Gunwaali Shrimati Bhetiyo Bhane Shrimaan Le Pani Samman Garna Parchh Natra Shrimaan Nai Galat Hunchh.

10. Jas Ko Man Aaphu Sanga Hunna Tyo Maanchhe Dukhi Hunchh Ra Yo Dukh Ko Kaaran Ho Lagaab. Aacharya Chaanakya Le Bhanchhan Jun Byakti Sambandh Sanga Atyadhik Judeko Hunchh Tyaslaai Dar Ani Chinta Dherai Hunchh. Sabai Dukhiharu Ko Mul Kaaran Lagaab Ho. Jab Tapaai Le Kasai Prati Lagaab Raakhnuhunchh Ni Ani Tapaai Tyo Maaya Ko Jaal Ma Phasnuhunchh Yahi Tapaaiko Dukh Ko Kaaran Bandinchh. Chaanakya Le Bhaneka Kuraharu Bartamaan Samaya Ma Ekdam Mileko Chha. Yasto Hunchh, Aaj Bholi Nau Jawaan Haru Sambandh Banaauchhan Relation Ma Hunchhan Alikati Pani Tala Maathi Bhaihaalyo Aapas Ma Jhai Jhagada Bhaihaalyo Bhane Tanaab Hunchh Tension Hunchh Ani Aaphno Partner Sanga Chhuttinchhu Ki Bhanne Chinta Huna Thaalchh, Yi Nau Jawaan Haru Aaphno Laagi Jiunu Ko Bajaaye Ek Aapas Ma Lagaab Raakhna Thaalchhan. Yadi Yo Lagaab Bhayena Bhane Aaphno Laagi Sochne Mauka Milnechh Ra Aaphulaai Maathi Ukaaschhan, Aaphno Career Ma Saphal Hunechh. Yas Prakaar Tapaai Khushi Huna Chaahanuhunchh Bhane Tyasto Sambandh Baat Baahir Niskanus Jun Sambandh Ma Tapaaiko Dherai Lagaab Chha. Yo 10 Kura Ko Prayog Garnus Tapaaiko Baibaahik Jiwan Sukhi Hunchh. Ani Kripaya Aaphulaai Prayog Huna Baat Sadhai Bachnuhola. Bujhnubhayo ? Bujhnuhola Tapaaiko Marji......

Hawast Aba Pheri Arko Video Ma Naya Shirshak Ma.

Connect Socially


Twitter :Nepali Gorkha Ko Pahichaan Aba Haraaudai | नेपाली गोर्खा को पहिचान अब हराउदै छ एक पटक यो सुन्नुहोस। : https://www.allinformationnepali.com/2019/04/nepali-gorkha-ko-pahichaan-aba-haraaudai.html

#besthusband
#bestwifeBibaah Pachhi Sukhi Paauna Apanaaunu Parne Kura | यि कुरा अपनाउनुस वैवाहिक जीवन सुखद हुन्छ।

Thursday, April 18, 2019


Tapaaiharulaai Swaagat Chha Mero Channel All Information Nepal Ma.

Yadi Bhaarat Ma Alag Gorkhaland Banyo Bhane Kehi Barsha Athawa 10,20 Barsha Pachhi Yadi Gorkha Kaha Ka Hun Bhaner Sodhe Bhane Purai Bishwa Le Sochne Chha Ki Gorkhe Haru Bhaarat Ma Janminchhan Kina Bhane Gorkhaland Bhanne Raajya Jo Bhaarat Ma Parnechh Chha. Gorkhaland Yaani Gorkha Haru Ko Sthaan. Tyasai Ta Bhaarat Le Samaya Samaya Ma Bhagawaan Gautam Buddha Laai Pani Bhaarat Mai Janminu Bhayako Ho Bhaner Tark Dine Garchh. Bhaarat Ko Bodagaya Bhanne Thaau Ma Bhagawaan Le Dhyaan Garer Gyaan Praapt Gareko Thaau Thiyo Tyahi Thaaulaai Nai Janmeko Thaau Bhaner Bhanne Garchh. Yadi Bhaarat Ma Gorkhaland Naam Ko Alag Raajya Banne Ho Bhane Yas Baarema Hajaarau Laakhau Videos Bannechhan. News Channel Haru Ma Broadcast Garinechhan Video Ko Tag, Description, Tittle Pani Gorkha Ko Naam Kai Hunechha Yadi Kasaile Gorkha Ko Baarema Janna Chaahyo Bhane Sabai Bhanda Agaadi Gorkhaland Kai Naam Agaadi Aaune Chha Chaahe Tyo Google Search Ma Hos Chaahe Tyo Yahoo Search Chaahe Bing Kahi Pani Tyahi Information Aaune Chha Bhaarat Ko Ek Raajya Gorkhaland Jaha Gorkha Ko Janmasthaan Nai Gorkhaland Ho. Yasaile Bhabishya Ma Kohi Kasaile Pani Jaanne Kosis Garne Chhaina Ki Gorkha Haamro Desh Nepal Ka Hun. Maile Dherai Nepali Harulaai Gorkhaland Ko Support Gareko Dekhchhu Jas Jas Le Support Garnuhunchh Kripaya Maile Bhaneko Kuraalaai Pani Dhyaan Dineki. Ho Ahile Bhaarat Ma Jasle Alag Raajya Gorkhaland Ko Maag Garirahekachhan Uniharu Nepali Bhaashi Hun Ra Dherai Barsha Pahile Nepal Bhitrai Parthyo Kunai Kaaran Bas Ahile Bhaarat Ma Parchh, Mero Pani Support Chha. Alag Raajya Ko Maag Ta Thikai Chha Naam Chai Kina Gorkhaland ? Yo Naam Le Sakkali Gorkhaland Nepal Ko Astitwanai Haraaune Sambhaawana Chha. Gorkhaland Hoina Sakinchh Bhane Tyo Raajya Nepal Mai Gaasinu Parchh Nepal Sarkaar Ko Maatahat Ma Chalnu Parchh Na Ki Bhaarat Sarkaar Ko Ma. Gorkhaland Ko Bhanne Bittikai Nepal Ho Nepal Bhanne Bittikai Gorkhaland Ho Tyasaile Kripaya Alag Raajya Banaaunus Naam Chai Chhuttai Raakhnus, Haamro Desh Nepal Ko Naam Raakher Haamilaai Bhaarat Baasi Ho Bhaner Na Chinaaunus. Ahile Hoina Haamro Aaune Pidhiharulaai Sochnus. Tapaailaai Video Kasto Laagyo Like Gardinus Yo Video Laai Share Gardinus Ki Purai Nepal Baasiharulaai Yo Sandesh Pugos. Yadi Tapaai Naya Hunuhunchh Bhane Channel Laai Subscribe Gardinuhola.

Connect Socially


#gorkhaland

#strikegorkhaland


Nepali Gorkha Ko Pahichaan Aba Haraaudai | नेपाली गोर्खा को पहिचान अब हराउदै छ एक पटक यो सुन्नुहोस।

Monday, April 15, 2019


Tapaaiharulaai Swaagat Chha Mero Channel All Information Nepali Ma. Aaj Maile Liyar Says no Chhu Whatsapp Ko Tricks. Video Suru Garnu Bhanda Pahile Ta Kripaya Mero Channel Ma Tapaai Naya Hunuhunchh Bhane Subscribe Gardinuhola Ra Chheu Ma Aaune Ghanti Laai Pani Dabaaidinu Kin Bhane Yas Channel Baat Yadi Kunai Video Aauchh Bhane Tyo Kura Sabaibhanda Pahile Tapaailaai Thaha Hunchh.

Trick 1

Maanau Tapaai Kahi Katai Saarbajanik Sthaan Ma Basnu Bhayako Chha Ra Tapaailaai Whatsapp Ma Voice Message Aayo, Maanau Tyo Voice Message Girl Friend Ya Boy Friend Athawa Husband Ya Wife Ko Ho Ani Tapaaisanga HeadPhone Earphone Kehi Pani Chhaina Yasto Awastha Ma Ke Garnuhunchh ?
Tapaaiharule Yasto Awastha Ma Yo Trick Lagaaunus Hai Ta Yasko Laagi Tapaaile Yauta App Install Garnu Parchh Jas Baat Tapaaile Audio Baat Text Ma Change Garer Tyo Message Laai Padhna Saknuhunchh. Tyo App Ko Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mirko.transcriber
Install Garisakepachhi Open Garne Je Je Permission Maagchh Sab Ma Allow Gardine Ra Return Whatsapp Ma Jaane Ra Kun Voice Laai Herna Man Chha Tyaslaai Ekchhin Dabaai Rahane Maathi Share Lekheko Hunchh Click Garne Tyaspachhi Yo App Ko Naam Dekhaauchh Transcriber Bhanne Select Garne Ani Language Choose Garne Dafault English Ma Hunchh Ani Ok Ma Click Garne Ra Ekaichhin Wait Garne Tyo Voice Text Ma Badalinchh.

Trick 2

Whatsapp Ma Pahile Ke Thiyo Bhane Voice Message Dherai Chhan Bhane Ek Ek Garer Sunnu Parthyo Tar Ahile Whatsapp Ma Jati Dherai Voice Messages Bhayepani Suru Ko Laai Sunnu Bhayo Bhane Automatic Sabai Voice Messages Haru Sunna Sakinchh Ek Pachhi Ek. Tyasko Laagi Yadi Tapaaile Whatsapp Laai Update Garnu Bhayako Chhaina Bhane Update Garihaalnus Playstore Ma Jaanus Whatsapp Search Garnus Update Ma Click Garnus Bhaihaalchh.

Trick 3

Yadi Tapaai Bus,Train,Metro,Taxi,Theatre Jaha Aru Maanchheharu Pani Sangai Chhan Tyasto Thaauma Basnu Bhayako Chha Ra Tapaaile Whatsapp Chalaairahanu Bhayako Chha Ya Chalaauna Chaahanuhunchh Bhane Yo Trick Le Ekdam Kaam Garchh. Tapaaile Message Gariraheko Bela Najikai Baseko Le Pani Heriraako Huna Sakchh Tyasto Awastha Ma Ke Garne Bhane Yo App Install Garne Pahile App Ko Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mirko.transcriber
Yo App Install Garisakepachhi Open Garne Permissin Maagchh Allow Gardine. Aba Tapaaiko Mobile Messenger Jastai Screen Ma Yo App Open Hunchh, Whatsapp Ma Jaane Message Ma Jaane Ra Tyo App Laai Click Garne Maathi Baat Yauta Parda Le Chhekinchh Tyaslaai Aaphule Chaaheko Anusaar Laamo Chhoto Banaaune Ra Maathi Setting Garne Hunchh Click Garer Color Chhanne Ra Opacity Katti Ko Raakhne Sab Set Garne.

Trick 4

Tapaai Yautai Kura Baarbaar Lekhnuhunchh Bhane Tyaslaai Tapaaile Chhoto Word Ma Banaayar Use Garna Saknuhunchh Tyasko Laahi Yo App Install Garnus Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isaiasmatewos.texpand
Install Garisakepachhi App Laai Kholnus Ani Permission Je Je Maagchh Allow Garnus. Plus Buttun Hunchh Dabaaunus Ra Phrase Ma Abbreviation Banaaunus. Jastai Maile 23 Type Garda "How Are You" Lekhiyos. Aba Back Garnus On Garnus Enable Button Laai Click Garnus Permission Allow Garnus Back Whatsapp Ma Jaanus Ra Type Garnus 23 Yasto Icon Aauchh Click Garnus Aba Hernus Yaha "How Are You" Aaisakyo Yasari Thorai Word Baat Laamo Laamo Sentences Banaauna Saknuhunchh. Asha Chha Yo Tricks Haru Man Paryo Please Video Laai Like Gardinuhola.

Connect Socially


#whatsapptrick

#technepal

Naya Whatsapp Ma Gupt Raheko Tricks, Jo Kasailaai Thaha Chhaina | Secret Hidden New Whatsapp Tricks

Wednesday, April 10, 2019

Haamro Pyaaro Desh Nepal Ma Biteko Bachpan Aama Ko Mamata Ani Buwa Ko Maaya. Haamro Desh Ka Bachcha Haru Kati Mamata Ani Laad Pyar Ma Hurkinchhan Ani Kati Naajuk Sanga Hurkinchhan. Haami Sab Le Dekhekai Ho Aajkal Buwa Mummy Haru Ekdam Sajakta Apnaaikan Aphno Bachachaaharulaai Hurkaaunuhunchh. Surakshit Ani Utkrisht Bhabishye Dina Kada Mihenat Garnuhunchh, Tar Harek Desh Ko Ritiriwaaj Ani Parampara Bhindai Hunchhan. Jaha Haamro Desh Ma Laad Pyaar Ma Aaphno Bachchaalaai Hurkaauchhan Bhane Chhimeki Desh Chin Ma Bhane Bachchaaharulaai Saanai Umer Dekhi Aarmi Ko Bhanda Badhi Kada Training Dinchhan. Martial Art Training Hunchh Tyo Pani Ekdam High Level Ko. Haamro Yaha Aama Bhannuhunchh Charko Dhup Chha Baahir Na Niskeu Baabu-Nanu Biraami Hunchhau, Uta Chini Aama Haru Aaphno Bachchaalaai Ekdam Taakatwar Banaaudai, Maanasik Ani Shaaririk Rupbaat Prabal Banaaudai Chhan. Nepal Ko Aamaharu Bachcha Laai Surakshit Raakhdai Chhan Bhane Chin Ka Aama Haru Aaphno Bachcha Ko Bhabishya Banaairaheka Chhan. Dubai Ko Udeshye Yautai Ho, Bachcha Ko Raamro Bhabishya. Tapaaiharulaai Kun Chaahi Sahi Laagyo Yo Video Herer Nirnaya Garnuhola.

Shaolin Temple Chaaina Ko Henaan Pradesh Ma Parchha, Jaha Suryadoye Hune Bittikai Sa-Saana Bachchaa Laain Ma Ubhiyeko Dekhna Sakinchh. Kasrat Ko Suruwaat Hunchh. Sa-Saana Bachchaharu Ko Pani Yaha 5/5 Ghanta Ko Training Hunchh. Bhanchhan Kunai Pani Exercise Ko Suruwaat Normal Stretching Baat Hunchh Tar Yini Sa-Saana Bachchaaharuko Stretching Maatra Dekher Tapaaiko Pasina Chhutna Sakchh. Hernus Yini Bachchaaharulaai Kasari Kaath Ko Balaama Laptiyaka Chhan. Yo Kunai Sajaaye Na Ta Yatana Diyako Hoina Ni, Yo Ek Kisim Ko Strething Ho Tar Yo Bhanna Pani Galat Hudaina Ki Chin Ko Yini Kunfu School Ma Chaliraheko Training Dherai Amaanabiye Laagyo Maanabiye Sima Laai Paar Garyo. Yasta Sa-Saana 5,7 Barsha Ka Bachchaalaai Yasari Pida Dukhaai Sahana Sikaaune Ke Sahi Ho Ta ? Ke Yasto Umer Mai Sahi Jindagi Ke Ho Bhaner Sikaaune Sahi Ho ? Tapaaiharulaai Yo Jaaner Achamma Laagna Sakchh Ajha Bhanum Bhaabuk Banaauna Sakchh Jab Yi Saana Bachchaaharu Training Ko Samaya Ma Aaphno Aama Laai Samjhiyer Bhakkaner Rune Garchhan Ani Shaolin Master Le Samjhaauchhan Tyaspachhi Ta Ke Chha Ra Ti Bachchaaharu Le Aaphno Aanshu Puchhdai Pheri Training Mai Laagihaalchhan Taaki Ekdin Shaolin Master Banne Aaphno Man Ma Raakher. Gajab Ko Kura Ta Aaphno Laatta Ani Mukka Haanne Kram Ma Yi Bachchaaharule Aaphulaai Balance Garaaune Kshamata Ko Dherai Guna Badhaaihaalchhan. Yini Bachchaharuko Focus Garne Kshamata, Dhyaan Kendrit Garne Kshamata Sayau Guna Badhchha. Yo Bhanda Pani Thulo Kura Aaphu Bhanda Thulo Byaktilaai Aadar Samman Garne Shaolin Student Ko Aacharan Ma Parchh. Tapaaiharu Le Chinese Film Ta Hernu Bhayakai Hola Teacher Prati Aadar Gareko Dekhaainchh Harek Film Ma. Chin Ko School Ma Sarsaphaai Garne Alag Karmachaari Khataaidaina, School Ka Bachcha Le Nai Saphaasugghar Raakhne Jimmewaari Linchhan. Tapaailaai Yini Bachchaaharulaai Dine Training Amaanabiye Training Bhanna Saknuhunchh, Yadi Tapaaiharu Aaramaparast Desh Ko Nibaashi Ho Bhane, Tar Yasto Kathin Training Ka Kehi Raamro Kuraharu Pani Chhan, Thulaabadaalaai Aadarsamman Garna Jo Ki Haamro Desh Ma Ta Haraaisakyo. Aaphno Guru Prati Sadhai Aadarsmman Raakhne, Aaphno Kaam Aaphai Garne Swaabalambi Banne. Chin Laai Haamile Na Raamro Maane Pani Tapaailaai Thaha Nai Hola Chin Ma Pashchimi Saskriti Parampara Le Ajhai Pani Chhun Sakeko Chhaina. Aaj Chin Bishwa Shakti Ko Rupma Chinidai Gairaheko Chha. Bachaabachchi Ko Parbaris Garne Kura Sajilai Hunchh Tar Yaad Raakhnus Guru Ani Thulaabada Ko Aagya Maanne Kura Thulo Gun Hunchh. Aaphno Kaam Aaphai Garne Huda Aru Ko Bhar Parnu Pardaina. Nasha Baat Bachnu Kaalo Kamaai Baat Bachnu Ho. Yaad Rahos Bhagawan Le Khaana Ko Prabandh Ko Laagi Maanchhe Laai Bharpur Shaaririk Shakti Dinu Bhayako Chha Tar Nasha Ko Laagi Baahiri Kharch Le Tapaai Pani Bhrasht Desh Pani Bhrasht Hunchh. Yadi Bachcha Awastha Mai Kehi Sikhe Pachhi Unai Bachcha Le Desh Samaaj Ma Kehi Yogdaan Dina Sakchhan Ani Po Saphal Raashtra Nirmaan Hunchh. Aba Sochnus Laad Pyaar Ta Thikai Ho Chin Ma Dine Yo Training Ke Galat Chha ? Comment Section Tapaaiharukai Laagi Ho comment Garer Bataaunuhola. Yadi Tapaai Mero Channel Ma Naya Hunuhunchh Bhane Please Subscribe Gardinuhola Ra Chheu Ma Aaune Ghantilaai Pani Dabaaidinuhola Yastai Yastai Video Sab Bhanda Agaadi Paauna.

Connect Socially


#knowledgeable

#chinesekid


Yo Video Herer Tapaaiko Nid Haraauchh | तपाईले आफ्नो बच्चालाई कति माया गर्नुहुन्छ ?

Saturday, April 6, 2019

Tapaaiharulaai Swaagat Mero Channel All Information Nepali Ma. Aaj Maile Liyer Aayako Chhu Viral Video Miss Nepal 2019 Ko Audition Ko Jun Video Ahile Dherai Jana Le Share Gariraheka Chhan Ra Pratikriya Ma Rachana Gurung Sharma Laai Yasto Byabahaar Garnuhunnathyo Bhaner Bhanne Pani Dherai Chhan. Ke Audition Ma Jaada Makeup Jaruri Chha Ta ? Tapaaiharulaai Kasto Laagchh Comment Box Tapaaiharuko Laagi Ho please Comment Garnuhola. Rachana Gurung Sharma Miss Nepal Pratiyogita Ko Laagi Choreograph Gardai Aairahekichhin. Ashmita Maharjan Miss Nepal Ma Rahar Laager Bhaag Lina Gayaki Hun. Miss Nepal 2019 Ki Pratiyogi Number 8 Hun Ashmita Maharjan. Ahile Saamaajik Sanjaal Ma Makeup Garna Na Jaanne Yubatilaai Apamaan Gareko Bhaniraheka Chhan Saathai Sundartaalaai Maatra Na Bhayer Baudikta Laai Maanyata Dim Bhanne Pani Kam Chhainan. Ashmita Miss Neapl 2019 Ko Laagi Tayaari Ma Laagirahekichhin. Aba Agaadi Herna Baaki Nai Chha Ashmita Le Ke Kasto Pradarshan Garchhin Miss Nepal 2019 Ko Laagi Agrim Shubh Kaamana Chha Mero Tarph Baat. Kripaya Mero Channel Laai Subscribe Gardinuhola Ra Chheu Ma Aaune Ghantilaai Pani Dabaai Dinuhola. Video Man Pare Like Garnuhola.
Connect Socially


#viralvideo

#ashmitamaharjan


Miss Nepal 2019 Viral Video Ashmita Maharjan And Rachana Gurung Sharma | Makeup Na Gareko Ra Miss Nepal Laai Respect Na Gareko Bhandai Aarop Lagaauda

Thursday, April 4, 2019Tapaaiharulaai Swaagat Chha Mero Channel All Information Nepali Ma. Aaj Maile Liyer Aayako Chhu 5 Yasto App Jas Baat Tapaaiharule Dherai Phaaida Lina Saknuhunchh. Yadi Tapaai Naya Hunuhunchh Bhane Please Channel Laai Subscribe Gardinuhola Ra Chheu Ma Aaune Bell Icon Laai Pani Dabaaidinuhola. 


Yas App Ko Phaaida
Fake Number Baat Whatsapp Account Banaauna Sakinchh. Yas App Laai Mobile Ma Install Garisakepachhi Open Garnus Je Je Permission Maagchh Sab Ma Allow Gardinus. Signup Lekheko Ma Click Garnus Tyaha Tapaailaai Sodhne Chha User Name Password Sabai Bharnus User Name Ma Aaphno Naam Raakhnuhola ram,hari,shyam Aadi. Password Retype Halisakepachhi Submit Ma Click Garnus Ra Enable Auto Login Ma Click Garne. Aba Click Garne Begin To Use Ma Ra Click Garisakepachhi Thorai Samaya Pratiksha Garne Kehi Chhin Pachhi Register Bhaihaalchh. Aba Agaadi Ke Garne Bhanepachhi Pheri Permission Maagchh Sab Permission Ma Allow Gardinus. Aba Setting Button Ma Click Garne Tyaha Tapaaile Number Dekhna Saknuhunchh Tyo Number Laai Copy Garnus Ra Whatsapp Ma Jaanus Yahi Number Haaldinus Tapaailaai OTP Code Maagchh Tyo OTP Code SafeUm App Ma Aauchh Tyo Code Haaler Tapaaile Bina Number Ko Whatsapp Chalaauna Saknuhunchh.


Yas App Ko Phaaida
Yas App Baat Tapaaile Whatsapp Messages Harulaai Lock Garna Saknuhunchh. Tapaai Le Boy Friend, Girl Friend, Wife, Husband Ko Whatsapp Message Laai Luck Garna Saknuhunchh Tyasko Laagi App Laai Install Garisakepachhi Open Garnus Password Maagchh Aaphno Password Set Garnus. Tyaspachhi +(Plus) Ko Icon Ma Click Garnus. Tyaspachhi Whatsapp Chat Locker Ko Option Ma Jaanus Ra Ok Ko Button Ma Click Garnus. Tapaaiko Whatsapp Messages Sab Khulchh Aba Kasko Message Laai Lock Garna Chaahanuhunchh Maanau Ram,Shyam Kohi Pani Ek Ma Click Garnus Ra Ok Ma Click Gardinus. Aba Usko Chat Lock Bhaisakeko Chha. Whatsapp Ma Jaanus Aaphule Password Set Gareko Message Open Garnus Tyaha Tapaailaai Password Sodhnechh Haalepachhi Maatra Khulchh.

3. Recycle Master Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=dcmobile.thinkyeah.recyclebin

Yas App Ko Phaaida
Yas App Baat Aaphno Mobile Ko Data Recovery Garna Sakinchh, Video, Audio, Photo Recovery Garna Saknuhunchh. Yadi Tapaaile Bhuler Kunai Photo Delete Garnu Bhayo Bhane Tyo Recycle Bin Ma Jaanchh Aba Tyaslaai Restore Kasari Garne Bhane App Open Garne Tyaha File Baneko Hunchh Recycle Bin Bhanne Tyaha Tyo Photo Paauna Saknuhunchh.

4. Call History Manager Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.callhistory.contacts.calllog

Yas App Ko Phaaida
Yas App Baat Tapaaile Aaphule Call Gareko Receive Gareko Miss Call Aaayako Delete Garnu Bhayako Chha Bhane Pheri Nikaalna Saknuhunchh. Yo App Dherai Useful Chha 500 Call Log Bhanda Badhi Store Garchh Default Android Mobile Ma Maatra 500 Call Log Store Hunchh.

5. Snaptube Link : https://www.snaptubeapp.com/downloading/minor?xhr=false

Yas App Ko Phaaida
Yas App Baat Tapaaile Sajilai Video Audio Download Garna Saknuhunchh Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion, Vimeo Lagaayat Dherai Ma Bhayako Video Laai Download Garna Saknuhunchh Best Quality Ma. Video Ma Jaane Download Lekheko Laai Dabaaune Option Aauchh Audio Video Ma Download Garne Size Anusaar Ko, Tapaailaai Kun Size Ma Download Garna Man Chha Chhaner Download Garnus.

Social Connect

Facebook : https://www.facebook.com/allinformationnepali

Twitter : https://www.twitter.com/jwalagurung

Instagram : https://www.instagram.com/jwalagurung

HydeCorner : https://www.hydecorner.com/allinformationnepali

#allinformationnepali

#bestapp

#androidapp


Top 5 Awesome Android App | 5 Ota Mast Android App Download Garnus

Tuesday, April 2, 2019


Tapaaiharulaai Swaagat Chha Mero Channel All Information Nepali Ma. Aaj Maile Liyer Aayako Topic Chha Quora Baat Paisa Kamaaune Tarika. Yadi Tapaai Naya Hunuhunchh Kripaya Mero Channel Laai Subscribe Gardinuhola Ra Chheu Ma Aaune Bell Icon Laai Pani Dabaaidinuhola. Video Man Pare Like Pani Gardinuhola. 

Quora

Aaj Bhanda 2,4 Barsha Pahile Google Ra Youtube Baahek Aru Kunai Pani Tyasto Advertise Website Company Thiyena Ki Nepal India Pakistan Bangladesh Jasto Desh Ma Direct Split Revenue Aaphno Publishers Ko Dine. Incorrect Ta Dherai Company Le Dine Garthe Direct Split Revenue Dine Bhaneko Google Youtube Nai Thiyo. Tar Samaya Badaldai Gairaheko Chha Yastai Ma Facebook Aayo Facebook Audience Laai Liyar Video Article Monetization Ko Saath Aaphno Publishers Laai Paisa Dina. Ahile Ahile Arko Ek Website Aayo Direct Revenue Split Dina Jasko Naam Ho Quora. Yo Ek Global Platform Ho Question/Answer (Prasna Ko Uttar) Ko. Yaslaai Tapaaiharule Halka Rupma Na Linuhola, Yas platform Le Yahoo Search Engine Ko Platform NZ Laai Dhulo Chataayer Biswa Ma Number 1 Ma Chha. Ahile Karaudau Maanchheharu Quora Ko Use Garchhan. Yastai Agaadi Badhiraheko Bela Quora Chaahanchh Ki Question Answer Garne Laai Advertise Ko Upalabdh Garaaune Ra Direct Paisa Kamaaune Mauka Dine. Tapaaiharulaai Ta Thaha Nai Quora Le Pahile Indirect Earning Didai Aayako Thiyo Jasto Ki Website Ma Traffic Badhaauna, Youtube Ma Views Subscribers Lyaauna. Tar Aba Bhane Quora Liyar Aayako Chha Quora Partner Program. Gayako Barsha 2018 Ma Launch Gareko Thiyo Ra Tapaaiharulaai Yo Pani Bhanchhu Ki Tyahi Bela Ek Video Ko Question / Answer Ko Platform Pani Launch Gareko Thiyo. Yo Specially Youtube Ko Takkar Dina Ko Laagi Gareko Ho. Quora Ko Khaas Kura Ke Ho Bhane Tapaaiharu Laai Kehi Kura Ko Jaankaari Linu Chha Bhane Tapaaiharule Google Ma Search Garnuhunchh, Yahoo Ma Garnuhunchh, Bing Ma Garnuhunchh, 

Amazon Ma Garnuhunchh Youtube Ma Khojnuhunchh Huna Sakchh Tapaaiharule Aaphno Question Ko Sahi Answer Paaunuhunna. Tar Quora Ma Tapaaiharule Paaunu Hunechh. Quora Le Yasto Setting Gareko Chha Ki Accurate Answer Ko Top Ma Hunchh. Pahile Question Garne Laai Bhanda Answer Dine Le Paisa Kamaauthyo. Answer Ma Aaphno Website Ko Link Dine, Youtube Ko Link Dine Garthe. Quora Ma Dherai Dherai Traffic Hune Huda Affiliate Marketing Baat Pani Paisa Kamaai Hunthyo. Tar Aba Quora Le Lyaayako Quora Partner Program Le Question Garnelaai Pani Share Revenue Dine Bhaneko Chha. Question Ekdam Bhinna Hunu Parchh Ra Biswabharibaat Yadi Answer Aauna Thaalyo Bhane Tyaha Advertisement Dekhaauchh Jas Baat Paisa Kamaai Hunchh. Bharkhar Launch Gareko Chha Tar Maanchheharu Laakhau Kamaai Garisakeka Chhan. Yas Ma Join Huna Ali Pharak Chha Yadi Tapaai Already Quora Ma Join Hunuhunchh Bhane Tapaailaai Mail Aauchh Ki Tapaailaai Quora Partner Ma Join Huna Offer Aayako Chha Bhaner. Yadi Tapaai Ajhai Pani Join Hunuhunna Bhane Signup Garihaalnus Ani Kehi Question Garnus Kasaiko Question Ma Answer Dinus. 

Connect Socially


#quora

#onlineearning

Sajilo Maadhyam Online Baat Paisa Kamaaune | Easiest Way To Earn Online

Monday, April 1, 2019

Tapaaiharulaai Swaagat Chha Mero Blog AllnInformation Nepali Ma. Aaj Tapaaiharulaai Yasto Android App Ko Baarema Bataaudai Chhu Jun App Baat Tapaaiharule Free Call Garna Saknuhunchh Tyo Pani Aaphno Number Show Na Garer. Yadi Tapaai Naya Hunuhunchh Bhane Please Mero Channel Laai Subscribe Gardinhhola Ra Najikai Aaune Bell Icon Laai Pani Dabaaidinuhola. 

Tapaai Chaahanuhunchh Ki Biswabhari Call Garda Aaphno Number Na Dekhios Ani Call Pani Free Hos Tyasko Laagi Tapaaile Aaphno Android Mobile Ma Yo App Laai Turuntai Install Garihaalnus. Link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gofeiyu.totalk(ToTalk)

Yasko Prayog Kasari Garne ?

Sabbhanda Pahile App Open Garne Register Lekheko Laai Click Garne 


Ani +44 Number Laai Click Garne Desh Chhanne Option Dinchh Aaphno Desh Kun Ho Chhanne. Chhanyo Bhane Aaphno Desh Ko Code Dekhna Sakinchh.Aba Aaphno Desh Kun Ho Chhanisakepachhi Aaphno Number Haalne 


Aaphno Number Haalisakepachhi Next Ma Click Garne. Verification Code Tapaaiko Number Ma Pathaauchh Message Ma Tyo Code Laai Copy Garer Paste Garnuhola Ra Done Lekheko Ma Click Garnuhola.
Ani Tapaaile Yasto Dekhna Saknuhunchh 


Aba Tapaaile $0.30 Free Ma Paaunu Bhayako Chha Yo Dollar Le Tapaaile Jaha Pani Call Garna Saknuhunchh. Balance check Garna 4th Number Ko Icon Laai Click Garnus Ani Wallet Bhanne Dekhinchh Click Garnus Dekhaaunechh. Aba Yo Balance Laai Kasari Kamaaune Bhanchhu, Call Garer Tyo Balance Sakiyo Bhane Aba Tapaaiharule Same Day Ma Kamaai Garna Saknuhunna, Arko Din 24 Ghanta Pugyo Bhane Tyahi App Open Garne Reward Ma Jaane Tyaha Option Dinchh Pura Garne Advertisement Dinchh Video Laai Heedine Skip Garne Dinchh

DCT Wallet Ek Cryptocurrency Wallet Ho Erc20 Token. Tapaaile Deposit Ra Transfer Pani Garna Saknuhunchh. Tyasko Laagi Wallet Ma Gayer Transaction Secret Code Banaaunu Parchh Ani Maatra Tyo Option Dekhaauchh. Saano Trick Chha Saathiharulaai App Install Garer Id Banaauna Lagaaune Ani Aaphno Sabai Balance Transfer Garne.

Connect Socially


#freecall

#bestapp


Antaraashtriye Call Free Ma Garnus Bina Aaphno Number Dekhaayar | Get Earning To Make Free International Call

Gurutwa Ko Niyam Nyutan Ko Nabhai Aru Kasaiko Ho Hernus Ko Thie Ti Byakti Jasle Gurutwa Ko Niyam Patta Lagaaye

Kunai Samaya Hinduharule Pahilo Bimaan Udaae Are Bhanne Sunda Pura Bishwa Haasyo, Hinduharule Prithwi Golo Chha Bhanda Bishwa Le Kaan ...

Statcounter