Subscribe To Us

Friday, May 17, 2019


Kunai Samaya Hinduharule Pahilo Bimaan Udaae Are Bhanne Sunda Pura Bishwa Haasyo, Hinduharule Prithwi Golo Chha Bhanda Bishwa Le Kaan Thunyo Tar Aaj Gurutwa Sambandhi Nyutan Le Patta Lagaaeko Niyam Pani Hindu Shaastra Baatai Chori Garieko Rahechh Bhanne Thaaha Paaer Bishwa Chakit Hudai Chha.


Praay Maanisaharu Gurutwa Sambandhi 3 Niyam Nyutan Naamak Ek Belaayati Baigyaanik Dwaara Patta Lagaaieko Maandachhau Ra Biddhyaalay Ani Thul Thula Bishwabiddhyaalayaharuma Pani Yahi Shiksha Diieko Chha. Tar Maanisaharulaai Yo Kura Thaaha Chhaina Ki Ukta 3 Niyam Baigyaanik Nyutan Dwaara Nabhaer 600 Ishaapurb Nai Bhaaratabarsha Ma Janmieka Ek Biddwaan Rishi Kanaad Dwaara Patta Lagaaieko Thiyo Jasalaai Unidwaarai Lekhieko Baisheshika Shutrama Lipibadda Garieko Chha. Nyutan Le Pani Yi 3 Niyamalaai Aaphno Prasidda Pustak Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Ma Ullekh Gareka Chhan. Jun Pustak July 1687 Ma Prakaashit Bhaeko Thiyo.


Nyutan Ko Pahilo Niyam Anusaar - Pratyek Pind Tabasamma Aaphno Biraamawastha Wa Sidha Rekhaama Ekasamaan Gatiko Awastha Ma Rahanchh Jab Samma Kunai Baahy Balle Tyasalaai Rokdaina. Aba Yahi Niyamalaai Rishi Kanaad Le Aaphno Baishishika Shutrama Yasprakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Nimittabisheshaat Karmano Jaayat ( Bastu Ko Chaal Tyasmaathi Pareko Balka Aadhaarama Hunchh).

Nyutan Ko Dosro Niyam Anusaar - Kunai Pani Pindako Beg Paribartan Tyasamaathi Lagaaieko Bal Ko Samaanupaatik Hunchh Ra Tyasko Disha Pani Uhi Hunchh Jata Bal Lagaaieko Hunchh. Aba Yahi Niyamalaai Kanaad Rishile Yas Prakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Nimittapekshaat Karmano Jaayate || Niyataadika Kriyaprabandhetu || ( Chaal Paribartan Pindamaathi Laageko Bal Tathaa Disha Sanga Samaanupaatik Hunchh ).

Nyutan Ko Tesro Niyam Anusaar - Pratyek Kriya Ko Uttikai Ra Baraabar Pratikriya Hunchh. Yahi Niyamalaai Rishi Kanaad Le Yas Prakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Sanbeg Bisheshabirodhi ( Kriya Ra Pratikriya Uttikai Ra Baraabar Hunchhan ).


Yatti Pramaan Dekhepachhi Sir Aaijyaak Nyutan Dwaara Gurutwa Sambandhi 3 Niyam Rishi Kanaad Baat Choreko Rahechhan Bhanne Bishwaas Garna Haamilaai Aphthero Nalaagla. Huna Ta Haamro Kura Josukai Baat Pani Sikna Milchh Tar Jo Tyas Gyaan Ka Mul Srashta Chhan, Unko Naam Hataaer Aaphno Naam Raakher Prachaar Garnu Chaahi Saachchai Chori Gareko Bhanna Sakinchh. Tyaskaaran Pani Nyutan Le Ek Artha Ma Chori Gareka Hun. Yo Ta Euta Bishay Bhayo Yasta Hajaarau Baigyaanik Haru Shutraharu Paachchaatya Biddwaanaharu Dwaara Chori Garieka Chhan Ra Hinduharulaai Uniharuko Dharma Shaastra Waaiyaat Ho Bhanne Bram Ma Raakher Bishwa Ma Aaphnai Hukum Kaayam Raakhne Prayaas Gariraheka Chhan. Tar Kaal Kram Ma Yi Sab Tathyaharu Baahirine Pakka Chhan.

Connect Socially


Subscribe Youtube Channel #allinformationnepali
#SirIsaacNewton
#kanada_kashyapa_uluka_kanabhuk

Subscribe Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCtsE-JQYXBqiIxejX1GYj9Q?sub_confirmation=1


Gurutwa Ko Niyam Nyutan Ko Nabhai Aru Kasaiko Ho Hernus Ko Thie Ti Byakti Jasle Gurutwa Ko Niyam Patta Lagaaye

Tuesday, May 7, 2019


Gat Saata America Ko Virginia Baat Nepal Ko Pahilo Bhu-Upagrah 'Nepal Syaat 1' Prakshepan Bhayo. Nepal Ko Thulai Upalabdhi Jasto Gari Tyasbaare Pradhaanmantri Dekhi Sarbasaadharanasammale Charcha Pani Garyau. Pradhaanamantri Oli Le Ta Haami Antariksh Yug Ma Prabesh Gareko Samma Bhane. Uni Yatimai Rokienan. Nepal Syaatelaait Prakshepan Garne Mulukaharuko Suchima Jodiyako Samet Bhanidiye. Taariph Ra Aalochana Dekhna Kshanabhar Kurnu Na Parne Saamaajik Sanjaalama Pani Tyasaprati Prashansa Nai Barshiyo. Pahilo Patak, Tyo Pani Bhu-Upagrah Praksheshan, Tyo Pani Nepal Jasto Tesro Mulukabaat ! Thulai Halli Khalli Garieko Yo Bishay Yasko Hakadaarchaahi Thiyo Ki Thien ? Yaska Laagi Kehi Aadharabhut Prashnama Chhalaphal Garnu Baanchhaniy Hunchh.

Tyo Syaatelaait Kasari Banyo Ra Banchh ?

Prakshepan Garieko Syaatelaait Nepal Bigyaan Tatha Prabidhi Pragya Pratishthaan (Naast) Ka Dui Karmachaarile Japan Ko Euta Bishwabiddhyaalayama Aaphno Euta Anusandhaan Antargat Banaaeka Hun. Jhandai 2 Karod Rupaiya Kharchieko, 1.3 Kilo Taul Ko Nayaano Syaatelaait Bishwabiddhyaalayako Pratyaksh Sanlagnatama Baneko Ho. Yo Bishudda Adhyan Anusandhaanaka Laagi Maatra Banaaieko Ho. Yasta Syaatelaaitaharu Japan Ka Dherai Bishwabiddhyalayaka Laagi Yati Saamaanya Hun, Kalej Staramai Yinako Pratispardha Samet Hune Garchh.

Kasari Prakshepan Bhayo ?

Syaatelaait Nirmaanabhanda Mahatwapurn Bishay Chaahi Prakshepan Ho. Nepal Le Syaatelaait Ta Banaaune Kshamata Raakhdaina Bhane Prakshepan Garne Ta Kurai Bhaen ! Thorai Mulukale Maatra Prakshepan Kshamata Raakhchhan Ra Yasama Bharat Ahilesamma Agrani Chha.

Banaaisakieka Syaatelaaitaharu Prakshepan Garnaka Laagi Chaahine Prabidhik Kshamata, Anya Prabidhima Agaadi Raheka Deshamai Pani Nabhaekaale, Dherai Yuropeli Desh Pani Bharat Mai Nirbhar Chhan. 'Nepal Syaat 1' America Baat Prakshepan Gariyo. Srilanka Ra Japan Ka Syaatelaaitako Prakshepan Pani Haamro Sangai Garieko Thiyo.

Prakshepan Pachhi Yasako Data Kasari Line ?

Syaatelaait Nirmaan Ra Prakshepan Bhanda Mahatwapurna Paksha Tyasale Pathaaeka Data Receive Garnu Ho. Tyasaka Laagi Ground Station Hunuparchh, Jun Nepal Ma Haal Samma Chhaina. Naast Le Banaaune Ta Bhaneko Chha, Tar Ajhai Kati Barsha Laagchh, Tyasako Anumaan Chhaina. Nabanunjel Haami Arule Receive Garer Dine Data Ma Suchanamai Bhar Parnuparchh.

Syaatelaait Baat Praapta Garine Data Nikai Sambedanashil Hunchhan Ra Jun Kasaile Diehaaldainan Pani. Diekai Data Ma Pani Biswaas Garihaalne Thaau Hudaina. Jabasamma Data Ma Arusanga Nirbhar Hunuparchh, Tab Samma Haamile Bhu-Upagrah Prakshepan Garyau Bhaner Makkha Parna Tyasaile Pani Mildaina.Thula Shaktiraashtraharu America Ra Rus Ko Bhu-Upagrah Mission Herda Nai Sabai Kura Prast Hunchh. Ground Station Na Banaaikan Syaatelaait Prakshepan Garnule Nai Haamro Aparipakwata Dekhaauchh.

Yasle Garchh Chaahi Ke ?

Haamile Ahile Prakshepan Gareko Nyaano Syaatelaait Ho. Yasko Mukhya Kaam Bhaneko Prithbiko Nirikshan Garnu Ho. Krishi, Banajangal, Banyajantu Ra Mausam Sambandhi Data Harubaare Yo Syaatelaaitabaat Jaanakaari Lina Sakinchh. Tyasaile Aru Syaatelaait Bhanda Nyaano Syaatelaait Ko Bajaar Dherai Chha.

Nepal Le Prakshepan Gareko Nyaano Syaatelaait Le Nepal Ka Photoharu Khicher Prithbima Pathaauchh Bhanie Pani Yo Bisheshat Bhabishya Ma Anusandhaan Garna Ma Badhi Kendrit Hunechha. 'Nepal Syaat 1' Aru Nyaano Syaatelaait Jasto Byaabasaayik Bhane Chhaina.

Kunai Pani Prabidhima Kaam Hunu Raamro Ho, Tar 'Nepal Syaat 1' Bhu-Upagrah Ma Tyasto Bishesh Byaabasaayik Kshamata Na Bhaeko, Nepal Eklaile Na Banaaeko, Ground Station Na Bhaeko, Data Praapt Garne Ra Prashodhan/Bishleshan Garne Kshamata Samma Pani Na Bhaekole Yasalaai Syaatelaait Sambandhi Praarambhik Anusandhaan Maatra Bhanda Pharak Pardaina. Yasta Syaatelaait Le Bisheshat Mausam Jaanakaari Dine Garchhan.

Dui Saata Aghi Taraai Ma Bhaeko Haawaahuriko Anumaan Garne Kshamata Na Bhaeko Desh 'Syaatelaait Prakshepan Garne Mulukaharuko Suchima Jodieko' Bhaner Prachaar Garnu Lajjaspad Ho. Haami Prakshepan Garne Ra Tyasko Data Ma Aaphai Bhar Parnasakne Awasthaama Pugeko Bhae Haawaahuriko Anumaan Garer Bara Ra Parsa Ma Jan Dhan Ko Kshati Kam Garna Sakinthyo. Dherai Bipatka Ghatana Hune Haamro Jasto Desh Ma Bhabishyama Purbaanumaanaka Laagi Pani Syaatelaait Prakshepan Garer Tyasle Pathaaune Data Receive Garne Kshamata Banaauna Aawashyak Chha. Haamro Dhyaan Yasta Bishayama Paryaapt Adhyan Ra Anusandhaan Tarph Kendrit Garna Aawashyak Chha.

Bharat Ma Yas Kisim Ko Syaatelaait Bishwabiddhyaalayaka Biddhyaarthiharule Nai Banaauchhan. Ahile Haamile Charcha Garirahekai Starako, Bharat Ma Uchch Maabika Biddhyaarthiharule Banaaeko 1.2 Kilo Ko Kalaam Syaat Bhu-Upagrah Gat January Ma Prakshepan Bhaeko Thiyo. Yo Syaatelaait Prakshepan Ko Mukhya Udeshye Bhaaratiye Bishwabiddhyaalayaka Biddhyaarthiharulaai Abhiprerit Garnu Thiyo.

Bharat Ma Syaatelaait Prakshepan Indian Space Research Organization (ISRO) Le Garne Garchh. Yasle Harek Barsh Biddhyaarthi Bich Syaatelaait Nirmaan Pratispardha Garaauchh Ra Utkrishtalaai Aawashyakata Anusaar Parimaarjan Gari Prakshepan Garchh.

ISRO Le Anya Mulukalaai Pani Sahayog Garchh. San 2015 Ma, Ma Pani Bujhna Bharat Gaeko Thie. Pandhradine Awadhima Haamile Prototaaip Syaatelaait Banaaeka Thiyau, Tyahika Biddhyaarthiko Sahayogama.

Bharat Ka Dherai Bishwabiddhyalaya Yasta Kisimaka Syaatelaait Banaaune Kshamata Raakhchhan. Haamro Deshaka Bishwabiddhyalayaharule Pani Yas Bishayama Chaakh Dinuparne Ho. Arko Drsh Ko Bishwabiddhyalayama Gaeka Naastaka Karmachaarile Banaaeko Syaatelaaitako Prakshepanalaai Pradhaanamantrile Badhaai Chadhaai Garnu Bhanda Haamrai Bishwabiddhyaalayaharuma Adhyan Anusandhaanaka Laagi Aawashyak Baatabaran Nirmaan Garidinuparchh. Tyo Nayaano Syaatelaait Baare Sabai Bhanda Badhi Chaaso Haamra Bishwabiddhyalay, Campus Haru Tatha Biddhyaarthiharule Dinuparne Ho.

Bidambana, Nepal Ko Kunai Pani Bishwabiddhyalayama Syaatelaait Nirmaan Sambandhi Aadhaarabhut Shikshasamma Didaina. Jab Samma Janashakti Utpaadan Hun Sakdaina, Yasto Kaam Le Nirantarata Paairahanema Shanka Rahirahanchh. Pradhaanamantrile Syaatelaaitabaare Ahile Dekhi Nai Chaahine Janashakti Nirmaan Ani Adhyan Anusandhaanaka Laagi Yojana Banaauna Baataabaran Tay Garidin Nasakechaahi Hoina. Haamro Janashaktile Bidesh Ma Gaer Kaam Garna Sakchh Bhane Swadesh Ma Na sakne Kurai Chhaina.

Yati Dherai Taamajham Garieko Bishay Aba Bistaarai Selaaudai Najaaos. Ahileko Saano Prayatnalaai Haamra Bidhdyaarthile Nirantarata Dier Kshamata Abhibriddi Garne Saanai Bhae Pani Baato Banidiyos. Haami Pugnuparnne Baato Nikai Taadha Chha, Ahile Kamtima Jaane Baato Ta Dekhna Sakeka Chhau ! Mausam Sambandhi Mihin Jaanakaari Dinasakne Yo Prabidhi Nirmaanama Laagnu Kati Dhilo Bhaisakeko Chha Bhanne Bara-Parsa Ma Haawaahurile Puryaaeko Thulo Kshatile Dekhaaisakeko Chha.

Lekhak Durasanchaarama Biddhyaawaaridhi Gardaichhan.

Connect Socially

#nepalsyat1
#nepalsatelitetest


Bram Ra Yathaarth Nepal Ko Satellite Prakshepan | भ्रम र यथार्थ नेपाल को स्याटेलाईट प्रक्षेपण

Statcounter