Subscribe To Us

Friday, May 17, 2019

Gurutwa Ko Niyam Nyutan Ko Nabhai Aru Kasaiko Ho Hernus Ko Thie Ti Byakti Jasle Gurutwa Ko Niyam Patta Lagaaye


Kunai Samaya Hinduharule Pahilo Bimaan Udaae Are Bhanne Sunda Pura Bishwa Haasyo, Hinduharule Prithwi Golo Chha Bhanda Bishwa Le Kaan Thunyo Tar Aaj Gurutwa Sambandhi Nyutan Le Patta Lagaaeko Niyam Pani Hindu Shaastra Baatai Chori Garieko Rahechh Bhanne Thaaha Paaer Bishwa Chakit Hudai Chha.


Praay Maanisaharu Gurutwa Sambandhi 3 Niyam Nyutan Naamak Ek Belaayati Baigyaanik Dwaara Patta Lagaaieko Maandachhau Ra Biddhyaalay Ani Thul Thula Bishwabiddhyaalayaharuma Pani Yahi Shiksha Diieko Chha. Tar Maanisaharulaai Yo Kura Thaaha Chhaina Ki Ukta 3 Niyam Baigyaanik Nyutan Dwaara Nabhaer 600 Ishaapurb Nai Bhaaratabarsha Ma Janmieka Ek Biddwaan Rishi Kanaad Dwaara Patta Lagaaieko Thiyo Jasalaai Unidwaarai Lekhieko Baisheshika Shutrama Lipibadda Garieko Chha. Nyutan Le Pani Yi 3 Niyamalaai Aaphno Prasidda Pustak Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Ma Ullekh Gareka Chhan. Jun Pustak July 1687 Ma Prakaashit Bhaeko Thiyo.


Nyutan Ko Pahilo Niyam Anusaar - Pratyek Pind Tabasamma Aaphno Biraamawastha Wa Sidha Rekhaama Ekasamaan Gatiko Awastha Ma Rahanchh Jab Samma Kunai Baahy Balle Tyasalaai Rokdaina. Aba Yahi Niyamalaai Rishi Kanaad Le Aaphno Baishishika Shutrama Yasprakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Nimittabisheshaat Karmano Jaayat ( Bastu Ko Chaal Tyasmaathi Pareko Balka Aadhaarama Hunchh).

Nyutan Ko Dosro Niyam Anusaar - Kunai Pani Pindako Beg Paribartan Tyasamaathi Lagaaieko Bal Ko Samaanupaatik Hunchh Ra Tyasko Disha Pani Uhi Hunchh Jata Bal Lagaaieko Hunchh. Aba Yahi Niyamalaai Kanaad Rishile Yas Prakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Nimittapekshaat Karmano Jaayate || Niyataadika Kriyaprabandhetu || ( Chaal Paribartan Pindamaathi Laageko Bal Tathaa Disha Sanga Samaanupaatik Hunchh ).

Nyutan Ko Tesro Niyam Anusaar - Pratyek Kriya Ko Uttikai Ra Baraabar Pratikriya Hunchh. Yahi Niyamalaai Rishi Kanaad Le Yas Prakaar Barnan Gareka Chhan - Beg Sanbeg Bisheshabirodhi ( Kriya Ra Pratikriya Uttikai Ra Baraabar Hunchhan ).


Yatti Pramaan Dekhepachhi Sir Aaijyaak Nyutan Dwaara Gurutwa Sambandhi 3 Niyam Rishi Kanaad Baat Choreko Rahechhan Bhanne Bishwaas Garna Haamilaai Aphthero Nalaagla. Huna Ta Haamro Kura Josukai Baat Pani Sikna Milchh Tar Jo Tyas Gyaan Ka Mul Srashta Chhan, Unko Naam Hataaer Aaphno Naam Raakher Prachaar Garnu Chaahi Saachchai Chori Gareko Bhanna Sakinchh. Tyaskaaran Pani Nyutan Le Ek Artha Ma Chori Gareka Hun. Yo Ta Euta Bishay Bhayo Yasta Hajaarau Baigyaanik Haru Shutraharu Paachchaatya Biddwaanaharu Dwaara Chori Garieka Chhan Ra Hinduharulaai Uniharuko Dharma Shaastra Waaiyaat Ho Bhanne Bram Ma Raakher Bishwa Ma Aaphnai Hukum Kaayam Raakhne Prayaas Gariraheka Chhan. Tar Kaal Kram Ma Yi Sab Tathyaharu Baahirine Pakka Chhan.

Connect Socially


Subscribe Youtube Channel #allinformationnepali
#SirIsaacNewton
#kanada_kashyapa_uluka_kanabhuk

Subscribe Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCtsE-JQYXBqiIxejX1GYj9Q?sub_confirmation=1


No comments :

No comments :

Post a Comment

Statcounter